تماس بگیرید

نوع پارچه : گونی بافت درجه یک مصرف : اواع دکور های ریزشی و یقه شل و پنلی و رو مبلی عرض : 3 قابلت شستشوو : دارد