آدرس : تهران – بازار بزرگ – پاچنار – کوچه کارکن اساسی – ساختمان نگین

تلفن : 55697861 ( 021 ) – 55695103 ( 021 )